clanak False

Pismohrane

19.04.2017.

Registraturno i arhivsko gradivo pohranjeno je u središnjoj pismohrani i pismohranama u Područnim uredima Gradske uprave:


Središnja pismohrana
Trg Stjepana Radića 1, istočni ulaz 

prijemna kancelarija tel: 610-1073
voditelji Pododsjeka tel: 610-0038, fax: 610-1532

e-mail: arhiva@zagreb.hr