clanak False

Propisi

19.04.2017.

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (Narodne novine broj 105/97, 64/00 i 65/09)

Provedbeni propisi u arhivskoj djelatnosti:

  • Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva (Narodne novine broj 90/02)
  • Pravilnik o predaji arhivskog gradiva arhivima (Narodne novine broj 90/02)
  • Pravilnik o korištenju arhivskog gradiva (Narodne novine broj 67/99)
  • Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (Narodne novine broj 63/04 i 106/07)
  • Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine broj 7/09)
  • Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva (Službeni glasnik Grada Zagreba broj 9/07 , 8/11 i 15/15)