clanak False

Registracija poslovnog nastana i ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. siječnja 2017. godine donijela Zaključak kojim se određuje uvođenje elektroničkih postupaka za registraciju poslovnog nastana kao i za sve postupke i formalnosti vezane za pristup i izvođenje uslužne djelatnosti u smislu Zakona o uslugama, sukladno posebnim propisima o uvjetima ostvarenja prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga na teritoriju Republike Hrvatske.

U svrhu provedbe navedenog Zaključka, Ministarstvo turizma je pripremilo obrasce te informacije o uvjetima pristupa uslužnim djelatnostima koji se odnose na postupke ishođenja rješenja sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine, broj 85/15 i 121/16) i Zakonu o pružanju usluga u turizmu (Narodne novine, broj 68/07, 88/10, 30/14, 89/14 i 152/14) i prilagodilo ih za objavu na mrežnim stranicama Ministarstva turizma www.mint.hr i Jedinstvene kontaktne točke pri HGK www.psc.hr .

Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša omogućio je zaprimanje obrazaca i dostavljanje dokumentacije za potrebe navedenih postupaka elektroničkim putem na e-mail: gospodarstvo-djelatnosti@zagreb.hr.