landing

KORISNIK: Grad Zagreb
FOND: Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)
OPERATIVNI PROGRAM: Operativni program Konkurentnost i kohezija
PRIORITETNA OS: Povezanost i mobilnost
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 331.651.787,38 HRK
BESPOVRATNA SREDSTVA: 320.957.209,87 HRK
EU SUFINANCIRANJE (EFRR): 272.813.628,39 HRK
NACIONALNO SUFINANCIRANJE (RH): 48.143.581,48 HRK
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 1. travnja 2017. do 30. studenog 2020.
 
KRATKI OPIS PROJEKTA: Projekt Rekonstrukcija raskrižja Jadranske avenije i Avenije Dubrovnik – rotor Remetinec obuhvaća temeljitu rekonstrukciju postojećeg najfrekventnijeg prometnog čvorišta grada Zagreba i najvećeg kružnog toka u gradu, koja se sastoji od: izgradnje podvožnjaka na Jadranskoj aveniji/Aveniji Dubrovnik, opremanja prometnom signalizacijom novog prometnog rješenja, izmještanja i izgradnje nove svjetlovodne distribucijske mreže, vodokomunalne infrastrukture, plinovoda, javne rasvjete te krajobraznog uređenja. Temeljita rekonstrukcija koja će se odvijati u dvije faze obuhvatiti će i tramvajsku prugu.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
Opći cilj projekta je povećanje protočnosti i sigurnosti rotora Remetinec, a njegova provedba  će pridonijeti ostvarenju pokazatelja specifičnog cilja 7a1 - Unaprjeđenje cestovne TEN-T mreže i pristupa TEN-T cestovnoj mreži Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (OPKK). Također, ovim kapitalnim gradskim projektom povećat će se sigurnost i protočnost kružnog toka, te znatno olakšati prometovanje u tom dijelu grada i riješiti jedna od najvećih crnih prometnih točaka u Zagrebu.

KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA: info-graditeljstvo-izgradnja@zagreb.hr; euzg@zagreb.hr

POVEZNICE: https://strukturnifondovi.hr/popis-projekata/rekonstrukcija-raskrizja-jadranske-avenije-i-avenije-dubrovnik-rotor-remetinec/
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/
https://www.zagreb.hr/rotor-remetinec-za-sigurniji-promet/107193