clanak False

REZULTATI Javnog natječaja za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje programa/projekata udruga i drugih pravnih i fizičkih osoba iz područja branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata za 2014.

19.04.2017.

Nakon provedenog Javnog natječaja za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje programa/projekata udruga i drugih pravnih i fizičkih osoba iz područja branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata za 2014. objavljenog 16. listopada 2013., a sukladno Odluci o dodjeli financijskih potpora za programe i projekte udruga i drugih pravnih i fizičkih osoba iz područja branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/13), te Zaključku gradonačelnika Grada Zagreba. o odabiru programa/projekta i visini financijske potpore udrugama i drugim fizičkim i pravnim osobama iz područja branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata za 2014. od 07. ožujka 2014., sufinanciraju se sljedeći programi/projekti:

Prilog: Popis odabranih programa/projekata iz područja branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata za 2014.