clanak False

Rezultati natječaj za predlaganje programa ili projekata socijalnog i humanitarnog značenja za unapređivanje kvalitete života osoba s invaliditetom za 2010.

19.04.2017.

Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom objavio je 5. listopada 2009.  godine Natječaj za predlaganje programa ili projekata socijalnog i humanitarnog značenja za unapređivanje kvalitete života osoba s invaliditetom za 2010.

Na Natječaj su se mogle prijaviti udruge i druge pravne ili fizičke osobe koje su registrirane za provođenje programa ili projekata socijalnog i humanitarnog značenja za unapređivanje kvalitete života osoba s invaliditetom, koje imaju područje djelovanja u Gradu Zagrebu.

Natječaj za 2010. trajao je 30 dana, a zadnji dan za prijavu bio je 4. studenoga 2009.

 

 

 

Rezultati Natječaja 2010.

Nakon provedenog Natječaja za predlaganje programa ili projekata socijalnog i humanitarnog značenja za unapređivanje kvalitete života osoba s invaliditetom za 2010. , Povjerenstvo za odabir programa socijalnog i humanitarnog značenja za unapređivanje kvalitete života osoba s invaliditetom odabralo je sljedeće programe ili projekte subjekata za 2010.:

 

 

 

Potpisivanje Ugovora o sufinanciranju programa/projekata od interesa za Grad Zagreb u 2010. održati će se dana 12. travnja 2010.  u vremenu od 13.00 -15.30 sati u dvorani 272/II Gradske uprave, Trg S. Radića 1.

Na potpisivanje ugovora osoba koja je ovlaštena za zastupanje treba ponijeti žig, osobnu iskaznicu, osobni identifikacijski broj (OIB) pravne osobe koju zastupa.

Pravne i fizičke osobe kojima je odobren manji iznos od zatraženoga, dužne su na propisanom obrascu Ureda dostaviti novi troškovnik u kojem će se specificirati troškovi sukladno odobrenom iznosu. Obrazac troškovnika možete preuzeti ovdje.

Ovaj će obrazac biti sastavnim dijelom ugovora o financiranju te će se na temelju njega provesti uvid u namjensko trošenje sredstava. Obrazac treba biti ovjeren potpisom i pečatom.

Svako odstupanje od toga troškovnika, bez odobrenja Grada Zagreba, Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, smatrat će se nenamjenskim trošenjem sredstava.

Ukoliko je od prijave projekta na Natječaj do dana objave rezultata došlo do promjene podataka o pravnoj osobi, ovlaštene osobe pravne osobe dužne su o istome izvijestiti Ured te dostaviti točne podatke.

Za sve informacije možete kontaktirati Krešimira Miletića, stručnog savjetnika za planiranje cjelovite zaštite i rad s udrugama osoba s invaliditetom, tel: 01/ 6101-252 ili na e-mail: kresimir.miletic@zagreb.hr.

Obrasci:

Obrazac za izvješća

Obrazac Troškovnika

 

 


Arhiva