clanak False

Do kraja prosinca 2017. zaprimljen 3761 zahtjev za financiranje roditelja odgojitelj​a, od kojih je 3291 pozitivno riješeno.

Projekt roditelj odgojitelj predstavlja mjeru za unaprjeđenje demografske i pronatalitetne politike. Tako od 8. rujna 2016. Grad Zagreb osigurava mjesečnu financijsku pomoć u visini prosječnog iznosa neto mjesečne plaće u Republici Hrvatskoj (prema zadnjim objavljenim podacima Državnog zavoda za statistiku prije isplate novčane pomoći, umanjenog za pripadajuće doprinose, porez i prirez) za roditelje odgojitelje.

Pravo na financijsku pomoć ima jedan od roditelja koji brine za najmanje troje djece, ako najmlađe dijete nije krenulo u osnovnu školu.  Mjesečna financijska pomoć za roditelja odgojitelja jednaka je iznosu prosječne neto mjesečne plaće u Republici Hrvatskoj.
Do kraja prosinca 2017. godine zaprimljen je 3761 zahtjev za financiranje roditelja odgojitelj​a, od kojih je 3291 pozitivno riješeno. 
Uvođenjem financiranja roditelja odgojitelja Grad je pokazao da kontinuirano provodi pronatalitetnu politiku, jer je to samo još jedna u nizu mjera te vrste kojom se želi zaustaviti negativne demografske procese.  

Odluka o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja