clanak False

Sektor za sklapanje i upravljanje ugovorima i okvirnim sporazumima

19.04.2017.

Pomoćnica pročelnice za sklapanje i upravljanje ugovorima i okvirnim sporazumima - Blaženka Smoljanović
tel: 650-3836, faks: 650-3812
E-mail: blazenka.smoljanovic@zagreb.hr

 

- obavlja poslove izrade prijedloga, sklapanja i raskida okvirnih sporazuma i ugovora o javnoj nabavi i svih njihovih dodataka; tumačenja ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma; izdavanja potvrda o uredno izvršenim ugovorima; provedbe postupka sklapanja pojedinačnih ugovora na temelju okvirnih sporazuma; praćenje izvršavanja ugovora i okvirnih sporazuma; vođenja Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma; zaprimanja, kontrole, praćenja obveze dostave i deponiranja ugovorenih jamstava; poslove u vezi s naplatom jamstava te davanje odgovora na podnesene žalbe iz svog djelokruga.

 

ODJEL ZA SKLAPANJE UGOVORA I OKVIRNIH SPORAZUMA

Voditeljica Odjela za sklapanje ugovora i okvirnih sporazuma - Renata Tomas
tel: 650-3975, faks: 650-3812
E-mail: renata.tomas@zagreb.hr
 

- obavljaju se poslovi izrade prijedloga, sklapanja i raskida okvirnih sporazuma i ugovora o javnoj nabavi i svih njihovih dodataka; tumačenja ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma; zaprimanja, kontrole i praćenja obveze dostave jamstva za uredno izvršenje ugovora; davanje odgovora na podnesene žalbe iz svog djelokruga te sudjelovanja u pripremi postupaka javne nabave u dijelu koji se odnosi na uvjete ugovora i okvirnih sporazuma.

 

ODJEL ZA UPRAVLJANJE UGOVORIMA I OKVIRNIM SPORAZUMIMA

Voditelj Odjela za upravljanje ugovorima i okvirnim sporazumima: Jerko Bralić, dipl.iur.

tel: 650-3791, faks: 650-3812
E-mail: jerko.bralic@zagreb.hr  
 

- obavljaju se poslovi izdavanja potvrda o uredno izvršenim ugovorima; provedbe postupka sklapanja ugovora o javnoj nabavi na temelju okvirnih sporazuma; praćenja izvršavanja ugovora i okvirnih sporazuma u suradnji s korisnicima; izvještavanja korisnika o izvršavanju okvirnih sporazuma (ukupnim plaćanjima po okvirnom sporazumu) s ciljem pravovremenog pokretanja novih postupaka javne nabave; vođenja Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma; zaprimanja, kontrole i praćenja obveze dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku; deponiranja jamstava; poslove u vezi s naplatom jamstava te davanje odgovora na podnesene žalbe iz svog djelokruga.