clanak False

Službenik za zaštitu osobnih podataka

 SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Službenik za zaštitu osobnih podataka je, sukladno članku 2. stavku 1. točci 9. Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12 – pročišćeni tekst, u daljnjem tekstu: Zakon), osoba imenovana od strane voditelja zbirke osobnih podataka koja vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka.

Dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka propisane su člankom 18a. stavkom 8. Zakona, prema kojem službenik za zaštitu osobnih podataka:
- vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi ovoga Zakona i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka,
- upozorava voditelja zbirke osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanja privatnosti i zaštitu osobnih podataka,
- upoznaje sve osobe zaposlene u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka,
- brine o izvršavanju obveza iz članka 14. i 17. Zakona,
- omogućava ostvarivanje prava ispitanika iz članka 19. i 20. Zakona,
- surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka.
Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti. Ova obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.


Zahtjev za ostvarenje prava na pristup osobnim podacima, koje obrađuju gradska upravna tijela Grada Zagreba, odnosno tijela Gradske skupštine Grada Zagreba

Zahtjev za ostvarenje prava na prigovor na obradu osobnih podataka, koje obrađuju gradska upravna tijela Grada Zagreba, odnosno tijela Gradske skupštine Grada Zagreba

Zahtjev za ostvarenje  prava na ispravak i/ili brisanje, odnosno ograničenje obrade osobnih podataka koje obrađuju gradska upravna tijela Grada Zagreba, odnosno tijela Gradske skupštine Grada Zagreba

Zahtjev za povlačenje privole za obradu osobnih podataka koje obrađuju gradska upravna tijela Grada Zagreba, odnosno tijela Gradske skupštine Grada ZagrebaSlužbeni kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka su:
Grad Zagreb, Ured gradonačelnika
adresa: Zagreb, Trg S. Radića 1
e-mail: szop@zagreb.hr
telefon broj: 610-1030
telefax broj: 616-6286


Info servis