clanak False

Stomatološka zdravstvena zaštita djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom - 2 grupe

01.03.2016.
Zahtjev za prikupljanje ponuda možete preuzeti: ovdje
Troškovnik možete preuzeti: ovdje
Obrazac A-0 možete preuzeti: ovdje
Tehničku specifikaciju možete preuzeti: ovdje
Pojašnjenje možete preuzeti: ovdje

Usluge iz Dodatka II B