clanak False

Stomatološka zdravstvena zaštita djece sa teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom (2 grupe)

26.02.2015.
 

PREDMET NABAVE: STOMATOLOŠKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DJECE SA TEŠKOĆAMA U RAZVOJU I OSOBA S INVALIDITETOM
Grupa 1 – Stomatološka zdravstvena zaštita djece sa teškoćama u razvoju
Grupa 2 - Stomatološka zdravstvena zaštita osoba s invaliditetom

474-2015-EMV-Zahtjev za prikupljanje ponuda možete preuzeti: ovdje

474-2015-EMV-Tehničke specifikacije možete preuzeti: ovdje

474-2015-EMV-Troškovnik možete preuzeti: ovdje

474-2015-EMV-Obrazac A-0 možete preuzeti: ovdje

474-2015-EMV-Pojašnjenje možete preuzeti: ovdje