clanak False

Udruge građana

19.04.2017.

Grad Zagreb na temelju Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/15, 24/15 i 2/16) i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15) financira programe i projekte udruga u cilju provedbe aktivnosti od interesa za opće dobro kojima se ispunjavanju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima Grada Zagreba.

Gradonačelnik Grada Zagreba raspisuje i objavljuje:

- Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži iz Proračuna Grada Zagreba,
- Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja iz Proračuna Grada Zagreba i
- Javni natječaj za financiranje programa udruga iz područja pružanja socijalne usluge privremenog smještaja iz Proračuna Grada Zagreba.