clanak False

UPIS UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U 1. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021.

03.06.2020.

U Narodnim novinama broj 62/20 objavljena je Odluka o upisu učenika u 1 razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021. u kojoj su određeni rokovi prijave kandidata s teškoćama u razvoju.
LJETNI UPISNI ROK
Kandidati s teškoćama u razvoju u ljetnom upisnom roku podnose prijave za upis u razdoblju od 8. do 26. lipnja 2020. godine. Sukladno Pravilniku o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (Narodne novine, 49/15, 47/17) dokumentacija koju su obvezni u navedenom roku dostaviti je:
  1. potpisani obrazac za prijavu kandidata s teškoćama u razvoju
  2. rješenje Ureda o primjerenom programu obrazovanja;
  3. stručno mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje o sposobnostima i motivaciji učenika;
  4. privolu za prikupljanje i obrađivanje osobnih podataka.
Navedena dokumentacija se predaje u osnovnoj školi koju učenik pohađa. Djelatnici osnovne škole će dokumentaciju osobno donijeti u Gradski ured za obrazovanje te će upisno povjerenstvo Ureda unijeti odabire kandidata s teškoćama u razvoju u sustav NISpuSŠ.
Na obrascu za prijavu kandidata, učenici smiju navoditi samo programe koje im je predložila Služba za profesionalno usmjeravanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, pri čemu mogu izabrati više srednjih škola koje imaju te programe. Potrebno je navesti točan naziv srednje škole. Na obrascu obavezno moraju biti čitko upisani i osobni podaci koji se traže: ime i prezime roditelja/skrbnika, ime i prezime kandidata, OIB kandidata, adresa stanovanja, brojevi telefona/mobitela, datum mišljenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te obavezno potpisi kandidata i roditelja.
JESENSKI UPISNI ROK
Sukladno Odluci o upisu učenika u 1 razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021. kandidati s teškoćama u razvoju u jesenskom upisnom roku podnose prijave za upis u razdoblju od 17. do 19. kolovoza 2020.
Prethodno navedena obavezna dokumentacija u navedenom roku dostavlja se u Gradski ured za obrazovanje, Zagreb, Ilica 25.


Obrazac za upis učenika s teškoćama u razvoju i I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021.

Privola-GDPR - upis učenika s teškoćama u razvoju u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021.