clanak False

Upisi učenika s teškoćama u 1. razred srednjih škola

25.05.2022.

UPIS UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU ŠKOLSKE GODINE 2022./2023.

Dokumentacija za prijavu i upis učenika u 1. razred srednje škole dostavlja se Gradskom uredu za obrazovanje, sport i mlade, Ilica 25, u razdoblju od 23. 05. do 6. 06. 2022. u vremenu od 8:30 do 15:30 sati.

Zbog važećih epidemioloških mjera, dokumentaciju ne dostavljaju pojedinačno roditelji/skrbnici učenika, već jedan stručni suradnik osnovne škole za sve učenike 8. razreda.

 

Obavezni dokumenti za prijavu učenika:

  1. Obrazac za prijavu kandidata s teškoćama u razvoju kojeg potpisuju učenik i roditelj (original)

  2. Rješenje o primjerenom programu obrazovanja (kopija)

  3. Stručno mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje (original)

  4. Privola za prikupljanje i obradu podataka

            Molimo sve roditelje / stručne suradnike škola da vode računa o redoslijedu obrazovnih programa jer na 1. mjesto treba staviti onaj program koji bi učenik najviše želio upisati. Ako se isti program provodi u više škola, na obrascu se pored obrazovnog programa mogu navesti sve škole u kojima se program provodi.  
            Kandidati smiju prijaviti samo one programe koji se nalaze na stručnom mišljenju HZZ-a.
            U jednom razrednom odjelu pojedinog programa može se upisati maksimalno 3 učenika s teškoćama u razvoju.
            Potrebno je fotokopirati dokumente prije prijave jer će se cjelokupna dokumentacija morati naknadno predati u srednjoj školi u koju će učenik ostvariti upis. 
            Nepotpunu dokumentaciju članovi upisnog povjerenstva neće zaprimati.
            Rok za zaprimanje dokumentacije: 23. 05. - 6. 06.  2022. godine.

 PRAĆENJE REZULTATA UPISA I UPISNIH ROKOVA:

Informacije o tijeku prijava i rezultate upisa obavezno pratiti na mrežnoj stranici  https://srednje.e-upisi.hr