clanak False

Uređenje rubnih elemenata radi zaštite pješaka na raskrižju Donje Svetice – Ulica grada Vukovara

22.07.2022.
S ciljem zaštite pješaka početkom kolovoza planirano je uređenje rubnih elemenata na raskrižju Donje Svetice – Ulica grada Vukovara. Naime, cestovni i pješački promet na tom raskrižju trenutno je reguliran samo oznakama na kolniku. Osim toga, sve su površine izvedene u istoj razini te postoji povećana opasnost od kolizija i naleta, a nerijetko lijevi skretači iz ulice Donje Svetice iskorištavanju činjenicu da ne postoje građevinski izvedeni vrhovi otoka te odmah po pojavi zelenog svjetla na semaforu skreću lijevo, oduzimajući tako prednost vozilima koja dolaze iz suprotnog smjera i zadržavaju pravac kretanja, a sve kako bi izbjegli čekanje u raskrižju.
 
Tako će se u okviru planiranog uređenja rubnih elemenata na predmetnom raskrižju izvesti korekcija linija vođenja kroz raskrižje na način da se omogući izvedba građevinskih prometnih otoka ugradnjom tipskih betonskih rubnjaka, čime će se zaštititi koridori pješačkih prijelaza i otežati provoznost u zoni pješačkog prometa.
 
Radove će izvoditi tvrtka KODEKS GRADITELJSTVO d.o.o. iz Zagreba, dok stručni nadzor nad izvođenjem radova obavlja PGT ŠKUNCA d.o.o., također iz Zagreba. Ukupna vrijednost predmetnih radova iznosi 83.140,00 bez PDV-a.
 
Početak izvođenja radova očekuje se 4. kolovoza 2022. godine, dok se njihov završetak očekuje 20. kolovoza 2022. godine.