clanak False

Ured za zastupanje

27.07.2020.
Sjedište: Trg Stjepana Radića 1/III

PROČELNICA: Matea Topić, dipl.iur.
Tel: 610- 1325, faks: 610- 0178
E-mail: matea.topic@zagreb.hr

POMOĆNICE PROČELNIKA ZA PRAVNE STVARI:
Romina Bašnec, dipl.iur.
Tel: 616-6140
E-mail:Romina.Basnec@zagreb.hr

Renata Vugrinčić, dipl.iur.
Tel: 6101- 321
E-mail: renata.vugrincic@zagreb.hr 

POMOĆNICA PROČELNIKA: Valerija Džajić, dipl.iur.
Tel: 610 - 0135
E- mail: Valerija.Dzajic@zagreb.hr

Ured za zastupanje obavlja poslove koji se odnose na: zastupanje Grada u pravnim stvarima ped nadležnim tijelima, suradnju s gradskim upravnim tijelima u vezi s pokretanjem i vođenjem postupaka pred nadležnim tijelima, davanje pravnih mišljenja o procesno pravnim i materijalno pravnim pitanjima vezanim za pravne stvari u odnosu na postupke koji su u tijeku, praćenje rada odvjetnika u pravnim stvarima u kojima su ovlašteni za zastupanje, vođenje evidencija i obradu dokumentacije u vezi sa zastupanjem te na druge poslove sukladno propisima.

Radno vrijeme: početak između 7,30 i 8,30 i završetak između 15,30 i 16,30 sati.