clanak False

Uvod

19.04.2017.

Djelatnost sporta obuhvaća dio tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži, aktivnosti sportaša, sportsko-rekreacijske te kineziterapijske aktivnosti. Ova djelatnost temelji se na dobrovoljnosti, sklonosti i sposobnosti, gospodarskim postignućima, etičkim i moralnim načelima, znanstvenim i stručnim spoznajama te načelima olimpijskog pokreta i pravilima sporta. Kao takva pridonosi zdravom životu, odgoju i obrazovanju, gospodarskom promicanju društva te je značajan činitelj razvoja humanih odnosa među ljudima i narodima.

Sport Grada Zagreba, u okviru Sportskog saveza Grada Zagreba kao svoje krovne organizacije sa 71 udružene članice, od čega 61 saveza, 6 pridružene članice  i 3 privremene članice koji obuhvaćaju  oko 800 klubova i dvadesetak strukovnih sportskih udruga u kojima djeluje oko 18.500 djelatnih sportaša seniora, četrdesetak tisuća sportaša mlađeg uzrasta i još pedesetak tisuća rekreativaca.

Navedenom, treba dodati još oko 1.100 udruga, trgovačkih društava i Ustanova, koje djeluju u Gradu Zagrebu a registrirane su u skladu sa Zakonom o sportu, a iste okupljaju svoje članove i provode različite sportske programe i aktivnosti.

Sportska infrastruktura Zagreba obuhvaća 162 sportska objekta u gradskom vlasništvu na kojima ova brojna sportska populacija provodi svoj obimni program. Uz to zagrebački sportski objekti poprišta su velikih sportskih priredbi svjetskoga značaja.

Zagrebački sport osim tradicijom i razvijenošću može se pohvaliti i rezultatima koji se ogledaju u činjenici da najveći dio hrvatskih sportskih odličja osvojenih na međunarodnim natjecanjima pripada zagrebačkom sportu.

Gradska skupština Grada Zagreba zajedno s godišnjim proračunom donosi Program javnih potreba u sportu Grada Zagreba kojim određuje koje su aktivnosti, poslovi i djelatnosti usmjereni poticanju i promicanju sporta, provođenju dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži, djelovanju sportskih saveza i Zagrebačkoga sportskog saveza, treningu, organiziranju i provođenju sustava domaćih i međunarodnih natjecanja te općoj i posebnoj zdravstvenoj zaštiti sportaša, zatim sportsko rekreacijskim aktivnostima građana, kineziterapijskim aktivnostima, kao i drugim sportskim aktivnostima koje su u funkciji unapređenja i očuvanja zdravlja i postizanja psihofizičke sposobnosti pučanstva, tjelesnom kulturom i sportskim aktivnostima invalida i drugih osoba oštećenoga zdravlja, održavanjem i izgradnjom objekta od značenja za Grad Zagreb, stručnim radom u sportu te obrazovno-informacijskom djelatnošću u sportu od interesa za Grad Zagreb.

Dio programa sporta koji se u smislu Zakona o sportu smatra javnom potrebom u sportu od značenja za Grad Zagreb sufinancira se iz Proračuna Grada Zagreba.

Djelatnost sporta obavlja se u sportskim udrugama, trgovačkim društvima, ustanovama, školskim sportskim društvima te samostalnim osobnim radom.