clanak False

Vijeće Gradske četvrti

19.04.2017.

Vijeće ima 11 članova.

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća gradske četvrti Podsljeme (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/18).

Na temelju rezultata izbora održanih 21. svibnja 2017. u Vijeću je zastupljeno sedam kandidacijskih lista.
 
Vijeće je konstituirano 27. lipnja 2017.
 
Izabranom članu Vijeća Nevenu Tučkaru (HDZ) mandat miruje a u Vijeću ga zamjenjuje Pero Semren.
15. siječnja 2020. zbog smrti prestaje mandat članu Vijeća Zlatku Večerini, 28. siječnja 2020. Ivan Mihovec započinje obnašati dužnost zamjenika člana Vijeća.
 
Članovi Vijeća su:

 • KREŠIMIR KOMPESAK, predsjednik
  Stranka rada i solidarnosti – SMSH – Zelena lista
 
 • NENAD CEBIĆ, potpredsjednik
  HDZ
 
 • IVAN MIHOVEC
  Stranka rada i solidarnosti – SMSH – Zelena lista
 
 • DANIJEL JAGUŠT
  NLSŠ (od 30. kolovoza 2018. NLZG)
 
 • ZDRAVKO JAMBREŠIĆ
  Stranka rada i solidarnosti – SMSH – Zelena lista
 
 • MARIO JURIN, mag. ing. traff.
  KLGB nositelja liste Marija Jurina (postao je član stranke HDZ)
 
 • SNJEŽANA PUNJEK
  Stranka rada i solidarnosti – SMSH – Zelena lista
 
 • mr. sc. ŽELJKO SAČIĆ
  KLGB nositelja liste Željka Sačića
 
 • PERO SEMREN
  HDZ
 
 • doc. dr. sc. EMIL TAFRA
  SDP - HNS
 
 • DRAGO TOPOLOVEC
  KLGB nositelja liste Drage Topolovca (postao član Stranke rada i solidarnosti)