clanak False

Zaključak o postavljanju privremenog zastupnika, KLASA: UP/I-943-04/20-06/2 od 07.09.2020.

18.09.2020.
Gradski ured za imovinsko-pravne poslove objavljuje Zaključak o postavljanju privremenog zastupnika, u vezi s postupkom nepotpunog izvlaštenja dijela nekretnine.
  • Zaključak KLASA: UP/I-943-04/20-06/2, URBROJ: 251-19-11-3/001-20-9, od 07. rujna 2020.