clanak False

Zaključak o postavljanju privremenog zastupnika, KLASA: UP/I-943-04/19-01/138 od 21.10.2020.

23.10.2020.
Gradski ured za imovinsko-pravne poslove objavljuje Zaključak o postavljanju privremenog zastupnika, u vezi s postupkom nepotpunog izvlaštenja nekretnine.
  • Zaključak KLASA: UP/I-943-04/19-01/138, URBROJ: 251-19-11-1/001-20-14, od 21. listopada 2020.