clanak False

Rezultati Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti za sufinanciranje proizvodnje i objave programskih sadržaja u elektroničkim publikacijama za 2015.

19.04.2017.
Nakon provedenoga Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti za sufinanciranje proizvodnje i objave programskih sadržaja u elektroničkim publikacijama za 2015., objavljenoga 24. rujna 2015., a sukladno Programu potpore male vrijednosti za sufinanciranje proizvodnje i objave programskih sadržaja u elektroničkim publikacijama za razdoblje 2015. - 2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) te Zaključka o odabiru korisnika potpore male vrijednosti i utvrđivanju Liste programskih sadržaja za dodjelu potpore male vrijednosti za sufinanciranje proizvodnje i objave programskih sadržaja u elektroničkim publikacijama za 2015., što ga je 21. prosinca 2015. donio gradonačelnik Grada Zagreba, sufinancirat će se se sljedeći programski sadržaji:

Lista programskih sadržaja za dodjelu potpore male vrijednosti za sufinanciranje proizvodnje i objave programskih sadržaja u elektroničkim publikacijama za 2015.