clanak False

Organizacijska struktura tehničke kulture

19.04.2017.

Organizacijska struktura tehničke kulture u Gradu Zagrebu obuhvaća Zagrebačku zajednicu tehničke kulture, 13 granskih saveza i oko 150 njihovih udruga. Detaljnije informacije o svakom od ovih subjekata može se dobiti na sljedećim kontaktima:

 

ZAGREBAČKA ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE
Trg žrtava fašizma 14
Tel.: 46 12 514, 46 18 804
Fax: 46 12 543
Web: www.zztk.hr
E-mail: zajednica@zztk.hr

 

SAVEZ INOVATORA ZAGREBA
Trg žrtava fašizma 14
Tel.: 46 12 517
Fax: 46 62 680
Web: www.savez-inovatora-zagreba.hr
E-mail: savez.inovatora.zagreba@zg.htnet.hr

 

SAVEZ UDRUGA PEDAGOGA TEHNIČKE KULTURE
Trg žrtava fašizma 14
Tel.: 46 12 518; 099 55 42 091
Fax: 46 14 563
E-mail: suptkzg@yahoo.com

 

ZAGREBAČKI ASTRONOMSKI SAVEZ
Opatička 22
Tel.:  48 51 355, 48 51 360
Fax: 48 51 355
Web: www.zvjezdarnica.hr
E-mail: zvjezdarnica@zg.htnet.hr

 

ZAGREBAČKI AUTOMODELARSKI SAVEZ
Ćire Truhelke bb
Tel.: 38 39 073
Fax: 38 39 073
Web: www.zas.hr
E-mail: tajnik@zas.hr

 

ZAGREBAČKI FOTO KINO SAVEZ
Trg žrtava fašizma 14
Tel.: 46 12 542
Fax: 46 12 543
Web: www.zfks.hr
E-mail: zfks2004@yahoo.com

 

ZAGREBAČKI KARTING SAVEZ
Mesekov put 16
Tel.: 34 99 169
Fax: 34 99 170
E-mail: icomajdak@gmail.com

 

ZAGREBAČKI MAKETARSKO MODELARSKI SAVEZ
Trg žrtava fašizma 14
Tel.: 46 12 518; 091 37 74 879
Fax: 46 14 563
Web: www.zmms.hr
E-mail: zoran.abramovic@yahoo.com

 

ZAGREBAČKI RAČUNALNI SAVEZ
Ilica 53 A
Tel.: 48 48 348
Fax: 48 46 373
Web: www.zrs.hr/zrs
E-mail: zrs@zrs.hr

 

ZAGREBAČKI RADIOAMATERSKI SAVEZ
Bulićeva 14
Tel.: 46 14 303
Fax: 46 14 303
Web: www.zars.hr
E-mail: zagrebacki.radioamaterski.savez@zg.t-com.hr

 

ZAGREBAČKI SAVEZ CB RADIOKLUBOVA
Trg žrtava fašizma 14
Tel.: 61 63 685; 61 44 312; 091/ 76 30 402
E-mail: josip.muzina@zg.t-com.hr

 

ZAGREBAČKI SAVEZ KLUBOVA MLADIH TEHNIČARA
Radmanovečka bb (ŠRC Siget)
Tel.: 091/ 50 71 011
E-mail: orr@inet.hr

 

ZAGREBAČKI SAVEZ TEHNIČKIH DJELATNOSTI NA VODI
Aleja Matije Ljubeka bb
Tel.:  38 32 834
Fax: 38 32 832
E-mail: zstdv@net.hr; nevenko.lezaic@gmail.com

 

ZAGREBAČKI ZRAKOPLOVNO TEHNIČKI SAVEZ
RUDOLFA PEREŠINA

Kneza Mislava 11/II
Tel.:  45 73 823
Fax: 78 98 025
Web: www.zzts.hr
E-mail: zzts@net.hr