clanak False

Donesena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju UPU "Banjavčićeva - Heinzelova - Branimirova - Zavrtnica"

09.07.2018.
Na  14. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba, u četvrtak 21.06.2018., donesena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja omeđenog ulicama "Banjavčićeva - Heinzelova - Branimirova - Zavrtnica"
 
Ciljevi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja omeđenog ulicama ''BANJAVČIĆEVA-HEINZELOVA-BRANIMIROVA-ZAVRTNICA'' bili su redefiniranje obuhvata pojedinih zahvata definiranih važećim UPU-om kroz izmjene određenih uvjeta i načina gradnje za obuhvate zahvata uz dvije značajne prometnice - Branimirovu i Heinzelovu kojima se omogućuje završetak ovog rubnog, donjogradskog bloka – u skladu s novim vlasničkim odnosima i u skladu sa iskazanim namjerama vlasnika zemljišta s naglaskom na mogućnostima gradnje na uglu Branimirove i Heinzelove ulice - realizacija tog zahvata značajno će sudjelovati u slici grada i predstavljati određeni marker u prostoru.

Aktivnosti