clanak False

Roditelj odgojitelj

23.01.2023.
Novčanu pomoć za roditelja odgojitelja osigurava Grad Zagreb temeljem Odluke o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/18 i 20/21). 


Visoki upravni sud Republike Hrvatske rješavajući povodom prijedloga za obustavu izvršenja općeg akta, na sjednici vijeća održanoj dana 12. prosinca 2022.  donio je rješenje (Poslovni broj:Usoz-143/22-15) i riješio:
I. Obustavlja se izvršenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja, KLASA:024-01/22-03/320, URBROJ:251-16-04-22-7 od 8. rujna 2022. (Službeni glasnik Grada Zagreba“,25/22.).
II. Obustava izvršenja Odluke iz točke I. izreke ovog rješenja nastupa danom donošenja rješenja.
III. Obustava izvršenja Odluke iz točke I. izreke ovog rješenja traje do donošenja odluke Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u postupku ocjene zakonitosti toga općeg akta.


Korisnik novčane pomoći dužan je nadležnome gradskom upravnom tijelu prijaviti promjenu osobnih podataka roditelja i djece te drugih činjenica koje bi utjecale na isplatu u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.

Korisnik novčane pomoći dužan je vratiti primljene nepripadajuće novčane iznose novčane pomoći za roditelja odgojitelja. U suprotnome, nadležno gradsko upravno tijelo će povrat nepripadajućih novčanih iznosa ostvariti tužbom pred nadležnim sudom.

Nadležno gradsko upravno tijelo će provjeravati osobne podatke roditelja i djece te druge činjenice koje bi utjecale na isplatu za sve vrijeme ostvarivanja novčane pomoći. Ako nadležno gradsko upravno tijelo utvrdi promjene činjenica u vezi s isplatom novčane pomoći, privremeno će obustaviti isplatu novčane pomoći do provjere svih činjenica.

Za dodatne informacija možete se obratiti na broj telefona: 6100-342 i 6100-312.
 

KOMPENZACIJSKE MJERE

UPUTA O PRAVIMA ISPITANIKA

ZAHTJEV ZA PRESTANKOM NOVČANE POMOĆI (obrazac)