clanak False

Proračun

08.07.2023.
Proračun Grada Zagreba za 2023.
 
 • Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2023. pdf
  • Račun prihoda i rashoda xls
  • Rashodi po funkcijskoj xls
  • Račun financiranja xls
  • Posebni dio – Programska  xls
  • Obrazloženje doc
 
 • Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2023. pdf
  • Račun prihoda i rashoda xls
  • Rashodi po funkcijskoj xls
  • Račun financiranja xls
  • Posebni dio – Programska  xls
  • Obrazloženje doc
  • Kratki vodič, hrvatskiengleski
 
 • Usvojeni Proračun Grada Zagreba za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. pdf
  • Račun prihoda i rashoda, xls
  • Funkcijska klasifikacija, xls
  • Račun financiranja xls
  • Posebni dio, xls
  • Obrazloženje općeg dijela proračuna, doc
  • Obrazloženje posebnog dijela proračuna, doc
  • Kratki vodič, hrvatski, engleski
 
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2023., Službeni glasnik Grada Zagreba 39/22 
 • Prijedlog Proračuna Grada Zagreba za 2023. i projekcija za 2024. i 2025. godinu, pdf
  • Račun prihoda i rashoda,  xls
  • Funkcijska klasifikacija, xls
  • Račun financiranja, xls
  • Posebni dio, xls
  • Obrazloženje općeg dijela proračuna, doc
  • Obrazloženje posebnog dijela proračuna, doc
  • Kratki vodič, hrvatskiengleski
 
 • Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2023., doc

Proračun Grada Zagreba za 2022.
 • Zaključak o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Zagreba za 2022. i projekcijama za 2023. i 2024. godinu, pdf
  • Račun prihoda i rashoda i račun financiranja, xls
  • Programska klasifikacija, xls
  • Obrazloženje, doc
 • Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2022., pdf, doc
  • Račun prihoda i rashoda i račun financiranja, xls
  • Organizacijska klasifikacija, xls
  • Funkcijska klasifikacija, xls
  • Programska klasifikacija, xls
  • Kratki vodič, hrvatski, engleski
 • Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2022., pdfdoc
 • Zaključak o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Zagreba za 2022., pdf
  • Račun prihoda i rashoda i račun financiranja, xls
  • Programska klasifikacija, xls
 • Usvojeni Proračun Grada Zagreba za 2022. i projekcije 2023. i 2024. pdf
  • Račun prihoda i rashoda i račun financiranja xls
  • Posebni dio – Programska klasifikacija xls
  • Posebni dio – Organizacijska klasifikacija xls
  • Posebni dio – Funkcijska klasifikacija xls
  • Obrazloženje općeg dijela doc
  • Obrazloženje posebnog dijela doc
  • Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2022. pdf
  • Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2022. pdf
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2022. pdf
 • Prijedlog Proračuna Grada Zagreba za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu, pdf

Izvršenje Proračuna Grada Zagreba
 
 • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2022. pdf
  • Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja, xls
  • Izvori financiranja, xls
  • Funkcijska klasifikacija, xls
  • Analitički prikaz Računa financiranja, xls
  • Organizacijska, xls
  • Posebni dio – Programska, xls
  • Obrazloženje općeg dijela, doc
  • Obrazloženje posebnog dijela, doc
  • Kratki vodič, hrvatskiengleski
 
 • Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2022. pdf
  • Račun prihoda i rashoda  i Račun financiranja, xls
  • Izvori financiranja, xls
  • Funkcijska klasifikacija, xls
  • Analitički prikaz Računa financiranja, xls
  • Organizacijska, xls
  • Posebni dio – Programska, xls
  • Obrazloženje općeg dijela, doc
  • Obrazloženje posebnog dijela, doc
  • Kratki vodič, hrvatski, engleski
 
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2022., pdf
  • Račun prihoda i rashoda  i Račun financiranja, xls
  • Izvori financiranja, xls
  • Funkcijska klasifikacija, xls
  • Analitički prikaz Računa financiranja, xls
  • Organizacijska, xls
  • Posebni dio – Programska, xls
 
 • Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2022. godinu, pdf
  • Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja xls
  • Posebni dio, xls
    
 • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2021. godinu pdf, xls
  • Račun prihoda i rashoda i račun financiranja xls
  • Posebni dio xls
 •  Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2021., pdf
 • Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Zagreba za 2021. – kratki vodič hrvatski, engleski
 • Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2021. godinu, pdfxls
  • Račun prihoda i rashoda, xls
  • Posebni dio, xls
 • Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2020., pdfxls
 • Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Zagreba za 2020. – kratki vodič, hrvatskiengleski
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2020., pdfxls
 • Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2019., pdfxls
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2019., pdf
 • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2018., pdf
 • Izvšenje Proračuna Grada Zagreba za 2018. - Kratki vodič, hrvatskiengleski
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2018., pdf
 • Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2017., pdf
 • Izvšenje Proračuna Grada Zagreba za 2017. - Kratki vodič, hrvatskiengleski
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2017., pdf
 • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2016., pdf
 • Izvršenje Proračuna Grada Zagreba za 2016. - Kratki vodič, hrvatskiengleski
 • Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2016., pdf
 • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2015., pdf
 • Izvršenje Proračuna Grada Zagreba za 2015. - Kratki vodič, hrvatskiengleski
 • Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2015., pdf
 • Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2014., pdf
 • Izvršenje Proračuna Grada Zagreba za 2014. - Kratki vodič, hrvatskiengleski
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2014., pdf

Financijski izvještaji o izvršenju Proračuna Grada Zagreba

Financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022.:
Razina 22:
 • Referentna stranica, pdf
 • Financijski izvještaji, xls
 • Bilješke, doc
Razina 23:
 • Financijski izvještaji, xls
 • Bilješke, doc
   
Financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021.
Razina 22:
 • Referentna stranica, pdf
 • Financijski izvještaji, xls
 • Bilješke, doc 
Razina 23
 • Referentna stranica, pdf
 • Financijski izvještaji, xls
 • Bilješke, doc
Financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020.
Razina 22:
 • Referentna stranica, pdf
 • Financijski izvještaji, xls
 • Bilješke, doc
Razina 23:
 • Referentna stranica, pdf
 • Financijski izvještaji, xls
 • Bilješke, doc
Financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019.
 • Referentna stranica, pdf
 • Financijski izvještaji, xls
 • Bilješke, doc
Financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018.
 • Referentna stranica, pdf
 • Financijski izvještaji, xls
 • Bilješke, doc
Financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017.
 • Referentna stranica, pdf
 • Financijski izvještaji, xls
 • Dodatne tablice, pdf
 • Bilješke, pdf
Financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016.
 • Referentna stranica, pdf
 • PR-RAS, pdf
 • RAS-funkcijski, pdf
 • P-VRIO, pdf
 • Bilanca, pdf
 • Obveze, pdf
Financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015.
 • Referentna stranica, pdf
 • PR-RAS, pdf
 • RAS-funkcijski, pdf
 • P-VRIO, pdf
 • Bilanca, pdf
 • Obveze, pdf
Financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2014.
 • Referentna stranica, pdf
 • PR-RAS, pdf
 • NT, pdf
 • RAS-funkcijski, pdf
 • P-VRIO, pdf
 • Bilanca, pdf
 • Obveze, pdf


Financijski izvještaji Centra za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec

Financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019.
 • Financijski izvještaji, xls
 • Bilješke, doc
Financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018.
 • Financijski izvještaji, xls
 • Bilješke, doc

Financijski izvještaji Razvojne agencije Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja

Financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018.
 • Financijski izvještaji, xls
 • Bilješke, doc


Financijski izvještaji Glazbene škole "Vatroslav Lisinski"

Financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017.
 • Referentna stranica, jpg
 • PR-RAS, pdf
 • RAS-funkcijski, pdf
 • P-VRIO, pdf
 • Bilanca, pdf
 • Obveze, pdf
 • Bilješke, pdf

Financijski izvještaji Muzejskog memorijalnog centra "Dražen Petrović"

Financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019.
 • Referentna stranica, pdf
 • Financijski izvještaji, xls
 • Bilješke, pdf