landing

Statistika


Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada kao upravno tijelo Grada Zagreba, u čijem ustrojstvu je Odjel za statistiku, nositelj je službene statistike zadužen za prikupljanje, obradu i diseminaciju podataka službene statistike za područje Grada Zagreba.

Statistički podaci nezaobilazan su i pouzdan izvor numeričkih informacija o gospodarskim, društvenim i drugim kretanjima u Gradu Zagrebu, koje služe širokom krugu korisnika kao što su tijela državne i lokalne uprave, međunarodnim institucijama, poduzećima i pojedincima za stručne i znanstvene analize, prognoze i planiranje poslovanja te donošenja odluka u raznim sferama društvenog, ekonomskog i političkog života. Podaci statistike Grada Zagreba služe i za usporedbu pojedinih aspekata društvenog i ekonomskog razvitka našega Grada s ostalim europskim gradovima.

Na ovoj stranici statistike dostupni su podaci u obliku priopćenja, tromjesečnih publikacija, kao i u obliku sveobuhvatne publikacije Statističkog ljetopisa Grada Zagreba, koji izlazi više od šest desetljeća, a od 2005. dostupan je i na internetskoj stranici.