clanak False

Označavanje kućnih brojeva, ulica i trgova u Gradu Zagrebu

19.04.2017.

Analizirajući stanje u Gradu Zagrebu, sukladno važećem Zakonu o naseljima iz 1988., utvrđeno je da je postojeće označavanje imena ulica i trgova nefunkcionalno, vizualno neujednačeno, a u označavanju zgrada pločicama s brojem, utvrđen je veliki broj nepravilnosti u primjeni spomenutoga Zakona, u izgledu, materijalu i načinu postavljanja. Niz zgrada nije ni označen pločicom, što sve rezultira teškoćama servisnim i hitnim službama u pronalaženju tražene adrese.

Ovaj problem riješen je sustavno, donošenjem Pravilnika o izgledu i veličini ploča za označavanje imena ulica i trgova, dopunskih ploča, te pločica za označavanje zgrada brojevima (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/14, 21/16) (u daljem tekstu: Pravilnik), koristeći iskustva već razrađenih sustava u označavanju imena ulica i trgova, uglavnom europskih zemalja, prema kriterijima kojima ploče za označavanje imena ulice i trga i pločice s brojem zgrade omogućuju da se traženo odredište nađe brzo i efikasno, što znači i novčanu i vremensku uštedu. Pravilnikom su detaljno definirani svi elementi označavanja ulica, trgova i zgrada, a podaci potrebni za izradu pločica s kućnim brojevima dostupni su na Geoportalu Zagrebačke infrastrukture prostornih podataka, te je omogućeno preuzimanje digitalnih predložaka potrebnih za tisak pločica za sve kućne brojeve u Gradu Zagrebu.