clanak False

Nacionalne manjine u Gradu Zagrebu

19.04.2017.

Na području Grada Zagreba tradicionalno prebivaju stanovnici različitih etničkih, kulturnih i vjerskih obilježja i opredjeljenja koji, na poseban i nenadomjestiv način, pridonose bogatstvu i raznolikosti zagrebačkoga gospodarskog, političkog, kulturnog i svekolikoga drugog života.

U vrijeme popisa stanovništva 2011. na području Grada Zagreba živjelo je 41.550 pripadnika nacionalnih manjina koji su činili 5,26% ukupnoga broja stalnih stanovnika Grada. Broj pripadnika pojedinih nacionalnih manjina iznosio je:

Nacionalna manjina Broj pripadnika Udjel u stanovništvu
Grada Zagreba (%)
Albanci
4.292
0,54
Austrijanci
104
0,01
Bošnjaci
8.119
1,03
Bugari
120
0,02
Crnogorci
1.191
0,15
Česi
835
0,11
Mađari
825
0,10
Makedonci
1.194
0,15
Nijemci
364
0,05
Poljaci
166
0,02
Romi
2.755
0,35
Rumunji
94
0,01
Rusi
331
0,04
Rusini
134
0,02
Slovaci
207
0,03
Slovenci
2.132
0,27
Srbi
17.526
2,22
Talijani
399
0,05
Turci
106
0,01
Ukrajinci
332
0,04
Vlasi
7
0,00
Židovi
317
0,04

Donošenjem Ustavnoga zakona o pravima nacionalnih manjina, utemeljenog na najvišim međunarodnopravnim standardima, dograđen je sustav unapređivanja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina u hrvatskom društvu. Zakonom je pripadnicima nacionalnih manjina, među ostalim, zajamčeno pravo izbora članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave radi sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima.

Statutom Grada Zagreba je, sukladno Ustavnom zakonu, uređeno ostvarivanje prava pripadnika nacionalnih manjina u Gradu Zagrebu.
 
  • Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02, 47/10, 80/10)
  • Statut Grada Zagreba
  • Zaključak o kriterijima za osiguranje sredstava za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/10, 4/11)
  • Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj (NN 51/00, NN 56/00, NN 33/12)
  • Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (NN 51/00, NN 56/00)