clanak False

Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet

13.03.2023.
Sjedište: Zagreb, Trg Stjepana Radića 1/I
E-mail: info-graditeljstvo-izgradnja@zagreb.hr
             redarstvo@zagreb.hr

PROČELNIK: Stanko Kordić, dipl.politolog
Tel: 01/610 -1168, 01/610-1169, faks: 01/610-1173  

Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet obavlja poslove koji se odnose na: obnovu zgrada oštećenih potresom, izgradnju Grada (osim održavanja komunalne infrastrukture koja se odnosi na odvodnju atmosferskih voda, čišćenje javnih površina, održavanje gradskih parkova i ostalih ozelenjenih površina), pripremu i izvođenje gradskih projekata, izdavanje akata za provedbu prostornih planova i akata za građenje i uporabu građevine (lokacijska dozvola, građevinska dozvola, uporabna dozvola i dr.), komunalne poslove i poslove komunalnih redara (komunalno redarstvo), poslove prometnih redara (prometno redarstvo), korištenje javnih površina, spomeničku rentu, ceste (osim redovnog održavanja nerazvrstanih cesta), cestovni prijevoz, promet, žičare, poslove prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Radno vrijeme: početak između 7,30 i 8,30 sati i završetak između 15,30 i 16,30 sati, a sektori koji primaju stranke utorkom i četvrtkom završavaju u 18,00 sati.

U Sektoru za komunalno i prometno redarstvo, komunalni i prometni redari u područnim odsjecima rade u tri smjene, sedam radnih dana u tjednu (i u dane blagdana i neradnih dana) te u vremenskom periodu od 7,00 sati do 22,00 sata zaprimaju sve prijave na dežurni telefon za građane: 01/610-1566 i na e-mail: redarstvo@zagreb.hr .

Primanje stranaka: ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8,00 do 15,30 sati, a utorkom i četvrtkom od 8,00 do 18,00 sati u Sektoru za prostorno uređenje  i graditeljstvo, Sektoru za komunalno i prometno redarstvo (Jagićeva 31), Sektoru za ceste, Sektoru za promet, Sektoru za komunalne poslove i javne površine, Sektoru za pravne i financijske poslove, Sektoru za građenje komunalne infrastrukture i održavanje javnoprometnih površina, javnih objekata i javne rasvjete.