clanak False

ITU - „Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“

17.05.2021.
Poziv na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku u modalitetu trajnog poziva „Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“, referentne oznake: UP.02.2.2.15, objavljen je 31. srpnja 2020.
 
Cilj Poziva jest poticanje prijelaza s institucionalnih socijalnih usluga na usluge zajednice, odnosno pružanje usluga socijalno ugroženim skupinama koje trebaju adekvatnu pomoć kako bi ih se što kvalitetnije uključilo u život zajednice.
 
Poziv je otvoren do 31. srpnja 2021.
 
Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava jest 89.111.500,00 kuna.
 
Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za Urbanu aglomeraciju Zagreb jest 23.785.940,00 kuna:
sredstva Europske unije (85 %): 20.218.049,00 kuna
sredstva državnog proračuna (15 %): 3.567.891,00 kuna.
 
Prihvatljivi prijavitelji jesu:
dom socijalne skrbi, centar za pružanje usluga u zajednici, centar za pomoć u kući (ustanova socijalne skrbi upisana u Upisnik ustanova socijalne skrbi), udruga, vjerska zajednica, pravna osoba Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj, zadruga (pravna osoba upisana u Evidenciju pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge) ili jedinica lokalne samouprave s područja odabranog UA-a/UP-a.
 
Prihvatljivi partneri jesu:
dom socijalne skrbi, centar za pružanje usluga u zajednici, centar za pomoć u kući (ustanova socijalne skrbi upisana u Upisnik ustanova socijalne skrbi) udruga, vjerska zajednica, pravna osoba Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj, zadruga (pravna osoba upisana u Evidenciju pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge) ili jedinica lokalne samouprave s područja odabranog UA-a/UP-a.
 
Dana 8. rujna 2020. objavljena je Obavijest o obustavi Grupe 7 – Urbane aglomeracije Zagreb otvorenog trajnog poziva na određeno vrijeme, odnosno do kraja dana 30. studenog 2020.
Dana 30. studenog 2020. na temelju Obavijesti o produljenju obustave Poziva, obustava Grupe 7 produljuje se do kraja dana 1. veljače 2021.
Dana 1. veljače 2021., na temelju Obavijesti o produljenju obustave Poziva, obustava Grupe 7 produljuje se do kraja dana 31. ožujka 2021.
Dana 29. ožujka 2021., na temelju Obavijesti o produljenju obustave Poziva, obustava Grupe 7 produljuje se do kraja dana 31. svibnja 2021.