clanak False

Javni natječaj za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama

09.11.2020.
Gradonačelnik Grada Zagreba raspisao je Javni natječaj za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama.
Tekst natječaja možete preuzeti ovdje.
 
Prijava se podnosi na Obrascu prijave na javni natječaj koji je sastavni dio natječajne dokumentacije.
Obrasce treba preuzeti na vlastiti disk i tek onda upisivati podatke u iste.
 
Obrazac prijave na javni natječaj
Obrazac izjave o podmirenim financijskim obvezama prema Gradu Zagrebu (Izjava 1)
Obrazac izjave o partnerstvu (Izjava 2)