clanak False

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta, z.k.č.br. 2986/967 k.o. Granešina.

25.11.2019.
Grad Zagreb objavljuje Javni natječaj, prikupljanjem pisanih ponuda, za prodaju nekretnine - građevinskog zemljišta upisanog u z.k.ul.br. 13616 k.o. Granešina, označenog kao z.k.č.br. 2986/967 „pašnjak, Pernatska ulica“, ukupne površine 302 m2, koja nekretnina prema stanju u katastarskom operatu odgovara k.č.br. 5073/6 „Pernatska ulica, pašnjak“, ukupne površine 302 m2, upisanoj u posjedovnom listu br. 11832 k.o. Dubrava.
 
Tekst natječaja možete preuzeti ovdje.

Natječaji/ pozivi / javne rasprave