clanak False

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta, z.k.č. 2644/2 k.o. Resnik

21.04.2021.
Grad Zagreb objavljuje Javni natječaj, prikupljanjem pisanih ponuda, za prodaju građevinskog zemljišta označenog kao z.k.č. 2644/2, livada površine 37 čhv, upisana u z.k.ul. 108443 k.o. Resnik, kao vlasništvo Grada Zagreba, koja prema katastarskom operatu odgovara k.č. 581/9, livada ulica Badema površine 136 m2, upisanoj u p.l. 2724 k.o. Resnik, za korist Grada Zagreba.
 
Tekst natječaja možete preuzeti ovdje.

Natječaji/ pozivi / javne rasprave