clanak False

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta, z.k.č. 4397 k.o. Vrapče novo

21.04.2021.
Grad Zagreb objavljuje Javni natječaj, prikupljanjem pisanih ponuda, za prodaju građevinskog zemljišta označenog kao z.k.č. 4397, oranica Tušilovićka ulica površine 85 m2, upisana u z.k.ul. 8692 k.o. Vrapče novo, kao vlasništvo Grada Zagreba, koja prema katastarskom operatu odgovara k.č. 4397, oranica Tušilovićka ulica površine 85 m2, upisanoj u p.l. 6002 k.o. Vrapče, za korist Grada Zagreba.
 
Tekst natječaja možete preuzeti ovdje.

Natječaji/ pozivi / javne rasprave