clanak False

Javni natječaj za prodaju suvlasničkog dijela građevinskog zemljišta, z.k.č. 1102/1 k.o. Klara.

25.11.2019.
Grad Zagreb objavljuje Javni natječaj, prikupljanjem pisanih ponuda, za prodaju 15/148 suvlasničkog dijela Grada Zagreba na građevinskom zemljištu označenom kao z.k.č. 1102/1, pašnjak, površine 148 m2, upisana u z.k.ul. 109091 k.o. Klara kao suvlasništvo Grada Zagreba u 15/148 dijela i Dragutina Kačića iz Australije u 133/148 dijela, koja prema stanju u katastarskom operatu odgovara k.č. 1102/1, pašnjak, Iški put, površine 148 m2, upisanoj u posjedovnom listu 5365 k.o. Klara kao sukorisništvo Grada Zagreba u 15/148 dijela i Dragutina Kačića iz Australije u 133/148 dijela.
 
Tekst natječaja možete preuzeti ovdje.

Natječaji/ pozivi / javne rasprave