clanak False

Javni natječaj za prodaju zemljišta, 1/4 dijela z.k.č. 1390/12 k.o. Brdovec.

24.02.2021.
Grad Zagreb objavljuje Javni natječaj, prikupljanjem pisanih ponuda, za prodaju zemljišta označenog kao 1/4 dijela zemljišta označenog kao z.k.č. 1390/12, pašnjak Krčina, površine 300 čhv, odnosno 1079 m2 upisanog u z.k.ul. 3231 k.o. Brdovec kao suvlasništvo Grada Zagreba u 1/4 dijela i Stjepana Boha iz Prigorja Brdovečkog, Kolodvorska ulica 51 u 3/4 dijela, koja u katastarskom operatu odgovara k.č. 1390/12, pašnjak Krčina, površine 1079 m2 k.o. Brdovec, upisanoj u Posjedovnom listu 3721 k.o. Brdovec kao korisništvo Stjepana Boha iz Prigorja Brdovečkog, Kolodvorska ulica 5/A.
 
Tekst natječaja možete preuzeti ovdje.

Natječaji/ pozivi / javne rasprave