landing

Međugradska i međunarodna suradnja i promicanje ljudskih prava

Grad Zagreb održava i potiče suradnju s gradovima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, institucijama i međunarodnim organizacijama te stranim diplomatskim misijama u zemlji i s hrvatskim diplomatskim misijama u inozemstvu. Također, održava suradnju s Hrvatima izvan Republike Hrvatske i njihovim udruženjima. Kako bi ostvario ciljeve iz nacionalnih i gradskih strateških dokumenata, Grad Zagreb surađuje s organizacijama civilnoga društva, gradskim i državnim ustanovama i institucijama zbog realizacije programa za podizanje javne svijesti o važnosti poznavanja i ostvarivanja ljudskih prava,  razvoja partnerstva s nacionalnim manjinama i poticanja razvoja civilnoga društva.

Ured za međugradsku i međunarodnu suradnju i promicanje ljudskih prava ključno je tijelo u gradskoj upravi zaduženo za međunarodnu suradnju i poslove u vezi s unapređenjem i promicanjem ljudskih prava te razvoja partnerstva s civilnim društvom. Ured se sastoji od dva sektora – Sektora za međugradsku i međunarodnu suradnju i Sektora za promicanje ljudskih prava, civilno društvo i nacionalne manjine.
  • Sektor za međugradsku i međunarodnu suradnju obavlja poslove predlaganja međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba s regionalnim i lokalnim vlastima u Hrvatskoj i svijetu te udruženjima u inozemstvu.
  • Sektor za promicanje ljudskih prava, civilno društvo i nacionalne manjine obavlja poslove u vezi s unapređenjem i promicanjem ljudskih prava u područjima ravnopravnosti spolova, suzbijanja rasne i druge diskriminacije, prava nacionalnih manjina, vjerskih prava i sloboda, prava spolnih i rodnih manjina, razvoja partnerstva s nacionalnim manjinama te u pogledu suradnje grada s udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva.