clanak False

Odabrani ponuditelji u razdoblju od 03.02.2020. godine do 07.02.2020. godine

07.02.2020.
Grad Zagreb kao javni naručitelj sukladno članku 15. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) iskazuje odabrane gospodarske subjekte u predmetu nabave i to:
 
IZRADA PROJEKTA SANACIJE KOŽARSKIH STUBA, klasa: 400-01/19-004/8781
Tvrtka: EXTURBO D.O.O., ULICA GRADA MAINZA 13, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 8.500,00 kn
 
IZRADA PROMETNE ANALIZE ZA POTREBE IZRADE IDEJNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE ULICE DRAGUTINA DOMJANIĆA U SESVETAMA, klasa: 400-01/19-004/8032
Tvrtka: LIDER PROJEKT D.O.O., ŠATORNJA 47, 44400 GLINA
Cijena ponude (bez PDV-a): = 22.480,00 kn
 
IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA REKONSTRUKCIJU MOSTA NA VUGER POTOKU U SESVETAMA, klasa: 400-01/19-004/8137
Tvrtka: KEOPS-PROJEKT D.O.O., GRADEČAK DESNI 4, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 104.000,00 kn
 
OBAVLJANJE POSLOVA KOORDINATORA ZAŠTITE NA RADU TIJEKOM IZVOĐENJA RADOVA REKONSTRUKCIJE - IZGRADNJE DIJELA GRAČANSKE CESTE S ROTOROM I PARKIRALIŠTEM, klasa: 400-01/19-004/8918
Tvrtka: ALFA SIGURNOST D.O.O., AVENIJA VEĆESLAVA HOLJEVCA 20, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 15.900,00 kn
 
ZAMRZNUTA RIBA, RIBLJI FILETI, RIBLJE MESO I PRERAĐENO POVRĆE, klasa: 400-01/19-004/7849
Tvrtka: LEDO PLUS D.O.O., ČAVIĆEVA 1/A, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 43.346,70 kn
 
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA OSNIVANJE, IZGRADNJU I OPREMANJE DISTRIBUTIVNOG CENTRA ZA PODRŠKU TRŽENJU MESA U GRADU ZAGREBU, klasa: 400-01/19-004/8163
Tvrtka: GEORG D.O.O., PELJEŠKA 4, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 189.800,00 kn
 
IZRADA GLAVNE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU - IZGRADNJU ODVOJAKA DRAČEVIČKE ULICE, klasa: 400-01/19-004/8711
Tvrtka: SEDRA CONSULTING D.O.O., USKOPSKA 11, 10010 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 50.000,00 kn
 
IZRADA IDEJNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE DIJELA UTINJSKE ULICE, klasa: 400-01/19-004/8279
Tvrtka: BOLD D.O.O., KSAVER 26, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 21.700,00 kn
 

Jednostavna nabava - odabrani ponuditelji