clanak False

Odjel za dokumentaciju - III. kat

19.09.2022.
Voditeljica odjela za dokumentaciju - Ana Vranić Rob 
Tel: 01 610-1981, faks: 01 610-1896
E-mail. Ana.VranicRob@zagreb.hr

- Obavlja poslove prikupljanja i proučavanja literature i dokumentacije koja se odnosi na nepokretna, pokretna i nematerijalna kulturna dobra, izrade digitalne baze podataka o kulturnim dobrima, vođenja evidencije i dokumentacije nepokretnih i pokretnih kulturnih dobara, vođenja planoteke konzervatorskih podloga i prostorno planske dokumentacije, vođenja fototeke za kulturna dobra, vođenja hemeroteke kulturnih dobara, suradnje s drugim tijelima koja vode dokumentaciju kulturnih dobara, te vođenja stručne biblioteke Zavoda.