clanak False

Odjel za pokretna i nematerijalna kulturna dobra - III. kat

01.01.2022.
Voditeljica odjela za pokretna i nematerijalna kulturna dobra: Zrinka Mažar
tel: 485-1444, faks: 610-1896
E-mail: zrinka.mazar@zagreb.hr

- Obavlja poslove proučavanja i praćenja literature o pokretnim kulturnim dobrima, istraživanja, dokumentiranja, valorizacije i zaštite pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara preventivno i predlaganja utvrđivanja svojstva kulturnog dobra, praćenja i utvrđivanja stanja pokretnih kulturnih dobara, donošenja rješenja o mjerama zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara i obavljanja stručnog nadzora nad njihovim provođenjem, provođenja nadzora nad prometom kulturnim dobrima osobito nad iznošenjem, unošenjem i aukcijskim prodajama i izrade potvrda i rješenja za iznošenje kulturnih dobara, izrade rješenja za replike kulturnih dobara i izrade rješenja za upotrebu kulturnih dobara na fotografiji, odjevnom ili drugom predmetu odnosno u svrhu promidžbe, izrade stručne dokumentacije za donacije Gradu Zagrebu i privatne zbirke, te suradnje sa muzejima, galerijama, arhivima i drugim javnim ustanovama za čuvanje, proučavanje i stručno održavanje kulturnih dobara.