clanak False

Naselje Podbrežje

30.07.2018.
Podbrežje – obavijest o primopredaji stanova zgrada A4

Sukladno obavijesti primljenoj  26. srpnja 2018. od direktora Zagrebačke stanogradnje d.o.o. citiramo
„Vezano za predviđeni rok primopredaje zgrade A4 u naselju Podbrežje, a koji je predviđen za 30.7.2018., obavještavamo vas da izvođač radova nije okončao sve radove u roku za preuzimanje stanova te se iste obvezao izvesti do 20.8.2018. sa kojim danom se onda može započeti preuzimanje stanova.  U ime Zagrebačke stanogradnje ispričavamo se zbog kašnjenja.“,
ovim putem obavještavamo sve buduće korisnike-najmoprimce  stanove u naselju Podbrežje, zgrada A4, Avenija Većeslava Holjevca 38, 38a, 38b, 38c, 38d i 38e da će o vremenu preuzimanja stanova biti obaviješteni telefonskim putem, nakon 20.08.2018.
Za eventualno pojašnje informacije možete se obratiti na mail: imovinsko-pravni@zagreb.hr ili na tel: 01/610-1413, 610-0198, 610-1416, 610-1409 i 610-1415.
GRADSKI URED ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I IMOVINU GRADA
Odjel za stanove i stambeno zbrinjavanje