clanak False

Predstavljena Socijalna slika Grada Zagreba za 2020. i 2021. godinu

29.03.2022.
Danas je u prostorijama ZICER-a predstavljena Socijalna slika Grada Zagreba za 2020. i 2021. godinu naziva „Aktualizacija plana Europskog stupa socijalnih prava u urbanom kontekstu“ koju su izradili Socijalno vijeće Grada Zagreba i CERANEO – Centar za razvoj neprofitnih organizacija u suradnji s Gradskim uredom za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom.
 
Socijalna slika Grada Zagreba predstavlja zbir pokazatelja i socijalnih indikatora o kvaliteti života građana i građanki Grada Zagreba.
 
Socijalna slika grada važan je pokazatelj u kreiranju socijalne politike i planiranih intervencija, kao i u evaluaciji učinjenoga.“, istaknula je pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Romana Galić. Dodala je kako Socijalna slika Grada Zagreba prikazuje najizazovnije trendove socijalnog razvoja Grada prema devet područja: stanovništvo, kućanstva i obitelj, stanovanje, odgoj i obrazovanje, zaposlenost i nezaposlenost, ekonomski pokazatelji, zdravstvena zaštita, socijalna zaštita te sufinanciranje projekata i programa.
 
Grad Zagreb se u 2020. zahvaljujući migracijama u prosjeku dnevno povećavao za 5 novodoseljenih stanovnika, a upravo na području Grada Zagreba živi najveći udio ukupnog stanovništva Republike Hrvatske, čak 20,0 %.
 
Broj privatnih kućanstava u Gradu Zagrebu smanjen je za 1,2 % u 2021. godini, u usporedbi s rezultatima Popisa stanovništva iz 2011., dok se ukupan broj stambenih jedinica povećao za 2,4 %. Osim toga, u odnosu na 2019., u 2020. je zabilježen manji broj sklopljenih, ali i razvedenih brakova.
 
Kada se radi o stanovanju, cijene nekretnina dosegnule su razinu iz predkriznog razdoblja, a Grad Zagreb je dodjelom stanova u najam zbrinuo 25 osoba ili obitelji, sukladno Odluci o najmu stanova.
 
Kapaciteti gradskih dječjih vrtića povećali su se otvaranjem 5 novih objekata krajem 2020. i početkom 2021. te je obuhvat djece predškolskim odgojem i obrazovanjem u gradskim dječjim vrtićima u dobi od godine dana do polaska u osnovnu školu oko 64,5 %.
 
Gradska statistika ukazuje na porast broja nezaposlenih, kao i na pad prosječnih bruto plaća u 2021. u tri područja djelatnosti, od kojih najveći pad bilježi prerađivačka industrija.
 
Grad Zagreb zainteresiranima koji imaju namjeru pokrenuti poslovnu aktivnost nudi stručnu i savjetodavnu pomoć u Poduzetničkom centru u okviru ZICERA-a, a u prvoj polovini 2021. u ZICER-u je inkubirano ukupno 85 poduzetnika.
 
Osobe s invaliditetom čine 13 % ukupnog stanovništva Grada Zagreba, a 0,9 % stanovništva korisnici su zajamčene minimalne naknade. U razdoblju od 2016. do 2020. došlo je do pada broja korisnika novčane pomoći umirovljenicima za 43 % te pada broja korisnika prava usmjerenih pomoći obiteljima. Istovremeno, porastao je broj novčanih pomoći korisnicima doplatka za pomoć i njegu i korisnicima osobne invalidnine za više od trećine. Osim toga, broj osoba kojima je priznat status roditelja njegovatelja ili njegovatelja u promatranom razdoblju gotovo je udvostručen.
 
Osim financiranja organizacija civilnog društva putem gradskih ureda, na 40. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba usvojena je Zagrebačka strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021. do 2025. Radi se o prvom strateškom dokumentu koji tematizira borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti na lokalnoj razini u Republici Hrvatskoj.
 
Kao neki od ključnih zaključaka i preporuka Socijalne slike Grada Zagreba za 2020. i 2021. nametnuli su se razvoj stambene politike, uključivanje u europske inicijative, programe i projekte usmjerene priuštivom stanovanju i borbi protiv stambene isključenosti, ulaganje u daljnji razvoj usluga ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, prevencija ispadanja iz sustava odgoja i obrazovanja, ulaganje u jačanje otpornosti zdravstvenih ustanova, unapređenje jednakosti pristupa zdravstvenim i uslugama dugotrajne skrbi te javnog prijevoza i javnog prostora, rad na prevenciji obiteljskog nasilja i nasilja nad ženama, razvoj programa socijalne politike, provedba mjera i aktivnosti Zagrebačke strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti te nastavak kontinuiranog raspisivanja natječaja usmjerenih prema različitim ranjivim skupinama i razvoju civilnog društva.

Gradske vijesti