landing

Prostorno uređenje i graditeljstvo


Zahtjevi za izdavanje akata iz područja prostornoga uređenja i gradnje podnose se putem eDozvole na službenim mrežnim stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine: https://dozvola.mgipu.hr/naslovna
Uvid u spis predmeta za koje je zahtjev podnesen nakon 01.srpnja 2022. omogućen je putem:
https://dozvola.mgipu.hr/naslovna
 
Putem eDozvole Grada Zagreba na službenim mrežnim stranicama Grada Zagreba - Online servisi za građane: https://e-pisarnica.zagreb.hr/eDozvoleZG/#/pocetna podnose se

  • dopune eZahtjeva za izdavanje akata iz područja prostornoga uređenja i gradnje podnesenih u Gradu Zagrebu do 01. srpnja 2022. (mojPREDMET)
  • zahtjevi za izdavanje potvrde da su posebni dijelovi nekretnine samostalne uporabne cjeline (etažiranje)
  • zahtjevi za izdavanje uvjerenja o namjeni zemljišta (da se nekretnina nalazi/ne nalazi u građevinskom području)
  • zahtjevi za izdavanje obavijesti o namjeni (za razrez poreza)

Uvid u spis predmeta za koje je zahtjev podnesen prije 01.srpnja 2022. omogućen je putem:
https://e-pisarnica.zagreb.hr/eDozvoleZG/#/pocetna