clanak False

Sanirano ilegalno odlagalište otpada kod jezera Savica

18.05.2018.
Lokaciju ilegalnog odlaganja otpada uz jezera Savica, koja se sanira, obišao je danas gradonačelnik Milan Bandić sa suradnicima.

Danas je u Zagrebu jedno divlje odlagalište manje, a uskoro ćemo na ulazu postaviti rampu da bi zaštitili okoliš od mogućeg ponovnog zagađivanja, rekao je gradonačelnik. Najavio je da će Grad u idućih 10 do 15 dana objaviti lokacije svih divljih deponija u Zagrebu i plan njihove sanacije.

6,5 tisuća tona otpada je odvezeno s ove lokacije u mjesec i pol, što je preko 8 tisuća kubičnih metara, rekao je voditelj podružnice Čistoća Goran Bradić. Otpad je već razvrstan i zbrinut na odlagalištu Jakuševac i kod drugih ugovornih tvrtki.

Budući da je količina smeća bila tolika da podružnica Čistoća nije svojim sredstvima mogla sanirati odlagalište u zacrtanom roku, u pomoć su izašli djelatnici i oprema podružnice Zagrebačke ceste. Angažirali smo 17 kamiona, buldožere i bagere kako bi ovaj plato u što kraćem periodu očistili, rekao je voditelj Ante Todorić. 

Predsjednik vijeća Gradske četvrti Peščenica-Žitnjak Dragan Vučić je napomenuo da je nagomilano smeće na divljem odlagalištu bilo djelo naših sugrađana te ih je zamolio budu ekološki osviješteni i da čuvaju vlastiti okoliš.
 
 

Gradske vijesti - 2018.