clanak False

Služba evidencije gradske imovine - IV. kat

01.01.2022.
Voditelj službe evidencije gradske imovine - Vladimir Bodulić: tel: 610-1439, faks: 610-1590
E-mail: vladimir.bodulic@zagreb.hr

- obavlja stručne, administrativne i tehničke poslove izgradnje, praćenja i održavanja jedinstvenih baza podataka o cjelokupnoj imovini Grada, pripremanja izvješća o stanju imovine, poslove povezivanja podataka o nekretninama u stvarno pravnom registru nekretnina sa pojavnim oblicima podataka materijalnog knjigovodstva,  obrade podataka radi objave na Web stranici Grada, organizacije i pripreme godišnjeg popisa imovine.