clanak False

Uzlazni trak pokretnih stepenica Importanne centra u pogonu

31.10.2018.
Priopćenje iz Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet: 

U svrhu zaštite javnog interesa te radi olakšanog kretanja građana, počevši od danas u pogon će biti pušten uzlazni krak pokretnih stepenica koji spaja površinu Trga Ante Starčevića sa javno-prometnom površinom - pothodnikom, koja se proteže od Importanne centra do autobusnih terminala južno od Glavnog kolodvora.
 

Silazni krak pokretnih stepenica je nažalost oštećen, tako da zahtjeva opsežniji zahvat za koji je potrebno pribavljanje dijelova za zamjenu. Naime, iako je još 17. rujna 2018. ovlašteni serviser angažiran od Grada izvršio radove prve faze popravka, nakon čega su stepenice trebale biti puštene u probni rad, a potom i u funkciju, isto je spriječeno od Importanne centar d.o.o. koji je onemogućio spajanje stepenica na postojeće instalacije električne energije. Importanne centar d.o.o. je također, zaposjedanjem prostora radova, onemogućio spajanje stepenica na novo izvedene električne instalacije u vlasništvu Grada. 
 
Importanne centar d.o.o. je 1. listopada 2018. svojevoljno stepenice pustio u pogon, za koje vrijeme zaštitari centra nisu serviserima dozvoljavali pristup, a sve iako na stepenicama nisu provedene nužno potrebne radnje prethodne pripreme za rad koje su trebali izvesti ovlašteni serviseri. Zbog takvog nekontroliranog rada pokretnih stepenica je došlo do znatnog oštećenja njihovog silaznog kraka, te se iste ne mogu trenutno koristiti. One će se moći  koristiti čim budu dostavljeni i ugrađeni naručeni dijelovi.
 
Ispričavamo se svim građanima zbog poteškoća i neugodnosti tijekom nemogućnosti korištenja stepenica te molimo za strpljenje i razumijevanje dok iste ne budu u potpunosti vraćene u funkciju.

Gradske vijesti - 2018.