clanak False

Zaključak o postavljanju privremenog zastupnika, KLASA: UP/I-943-04/19-12/69 od 15.10.2020.

23.10.2020.
Gradski ured za imovinsko-pravne poslove objavljuje Zaključak o postavljanju privremenog zastupnika, u vezi s postupkom izvlaštenja nekretnine.
  • Zaključak KLASA: UP/I-943-04/19-12/69, URBROJ: 251-19-11-8/001-20-36, od 15. listopada 2020.