clanak False

Zaključak o postavljanju privremenog zastupnika, KLASA: UP/I-943-04/17-12/28 od 21.10.2020.

29.10.2020.
Gradski ured za imovinsko-pravne poslove objavljuje Zaključak o postavljanju privremenog zastupnika, u vezi s postupkom izvlaštenja dijela nekretnine.
  • Zaključak KLASA: UP/I-943-04/17-12/28, URBROJ: 251-19-11-8/001-20-13, od 21. listopada 2020.