clanak False

Zapošljavanje u gradskim upravnim tijelima

Zasnivanje i prestanak rada službenika i namještenika gradskih upravnih tijela, prava na rad i po osnovi rada u djelokrugu su rada Stručne službe gradonačelnika, Sektora za upravljanje ljudskim potencijalima.