clanak False

Završeno križanje Ulice Jordanovac i Laščinske ceste te Ulica SR Njemačke

31.08.2018.
Gradonačelnik Milan Bandić pustio je danas u promet rekonstruirano križanje Ulice Jordanovac i Lašćinske ceste te Ulicu SR Njemačke u Novom Zagrebu.
 
Postojeće T – raskrižje na kojem se glavni prometni tokovi kreću u smjeru jug-sjever i obrnuto, rekonstruirano je na način da je izveden kružni tok, a zbog priključka slivnika za odvodnju oborinskih voda s prometnih površina na javni kanal, u okviru radova su izgrađena četiri nova armirano-betonska reviziona okna na postojećem kanalu. U zoni obuhvata radova rekonstruirana su i dva autobusna stajališta te javna rasvjeta, a potez je i hortikulturno uređen. Cjelokupna investicija vrijedna je cca 1.200.000,00 kn bez PDV-a.
 
Evo nas ovdje u Ulici SR Njemačke gdje je obnovljen zapadni kolnik. U ponedjeljak ćemo završiti 97% započetih radova na prometnicama i tramvajskim prugama u gradu, rekao je gradonačelnik Bandić, napomenuvši da će se još odvijati radovi u Preradovićevoj ulici, od Hebrangove do Masarykove, na Radničkoj cesti, te još godinu i pol na rotoru Remetinec.
 
Radovi na sanaciji Ulice SR Njemačke u dužini od 900 metara započeli su 27. kolovoza, rekao je predstavnik Zagrebačkih cesta, dodavši da su nakon skidanja starog asfalta postavljena dva sloja novog asfalta, poklopci revizionih okana i slivničke rešetke te je iscrtana horizontalna signalizacija.
 

Gradske vijesti - 2018.